Centrum Kultury Dominikańskiej

Stowarzyszenie "Centrum Kultury Dominikańskiej w Polsce" rozpoczęło swoją działalność 26.05.2023 z inicjatywy 7 członków założycieli - pasjonatów kultury Republiki Dominikańskiej. 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promowanie kultury Republiki Dominikańskiej w Polsce,
 • zrzeszanie i integrowanie osób zainteresowanych kulturą dominikańską,
 • wspieranie i promocja dominikańskich artystów mieszkających w Polsce oraz polskich artystów podejmujących tematykę dominikańską,
 • integracja dominikańskiej mniejszości narodowej w Polsce,
 • współpraca z organizacjami kultury z Republiki Dominikańskiej,
 • propagowanie wymiany kulturowej między Polską a Dominikaną.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 • organizację wydarzeń kulturalno-podróżniczych, takich jak prezentacje, slajdowiska, prelekcje, wystawy fotograficzne,
 • organizację wydarzeń integracyjnych, takich jak coroczny zjazd Dominikańczyków, letni piknik polsko-dominikański,
 • prowadzenie zbiórek na rzecz dominikańskich organizacji pożytku publicznego,
 • wydawanie e-booków, czasopism i broszur związanych z kulturą Republiki Dominikańskiej,
 • doradztwo informacyjne i pomoc językową dla obywateli Republiki Dominikańskiej mieszkających na terenie Polski.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 • organizację imprez kulturalnych, takich jak Dni Dominikany,
 • organizację kursów, warsztatów i festiwali tańców dominikańskich,
 • organizację wyjazdów kulturoznawczych do Republiki Dominikańskiej.


Statut Stowarzyszenia "Centrum Kultury Dominikańskiej w Polsce"


Śledź nas na Facebooku i Instagramie!